Porterova analýza

26.12.2021

Je jednou ze základních analýz konkurence na trhu. Analyzujeme tedy především okolí, nikoliv vnitřku firmy. Porter shledával SWOT analýzu jako nedostatečnou. Podle něj byla příliš obecná, a proto vytvořil analýzu svou - Porterovu.

Podstatou analýzy je vytvořit prognózu vývoje konkurence ve zkoumaném odvětví, a to na základě odhadu chování následujících pěti subjektů (pěti sil).

1. síla konkurence

  • Obvykle se na trhu objevuje více firem ve stejném oboru. Tím, že máme na trhu více firem, tak se každá snaží najít své výhody a získat si zákazníky na svou stranu.

2. vstup nové konkurence na trh

  • Pokud podnikám v určitém odětví, ve kterém jsou obrovské vstupní náklady na trh, riziko konkurence se snižuje.
  • Naopak pokud podnikám v sektoru, kde je více firem, které už mají zkušenosti a ví co a jak, může být velice těžké svádět boj s těmito konkurenčními firmami.

3. smluvní síla odběratelů (zákazníků)

  • Velký zákazník na mě jako na firmu může začít tlačit a začít si vyjednávat odlišné podmínky, a to proto, že ví, že jeho odběr je pro firmu důležitý.
  • Zákazníci také mohou kdykoli odejít ke konkurenci. Naší snahou by tedy mělo být si je udržet.

4. smluvní síla dodavatelů

  • Dodavatelé mají na firmu obrovský vliv. Pokud například nedodají určité zboží, obchodník ho logicky nemůže prodávat. Dodavatel na nás může mít také nesmyslné požadavky (např. skokové zvýšení cen).

5. substituční produkty 

  • Na trhu se může objevit nový výrobek, který ten náš stávající může nahradit.
  • Substituční produkt bychom neměli chápat jako přímou konkurenci. Jako příklad můžeme uvést službu posílání balíků. Zatímco dříve jste mohli vyzvednout zásilku pouze na České poště, dnes můžete toto učinit přes jinou substituční službu. A to v podobě vyzvednutí balíčku například v Zásilkovně či Alza boxu.