PENCILS

15.12.2021

PENCILS úzce souvisí s Public Relations (dále jen PR). Určitě se teď tedy ptáte, co si pod pojmem Public Relations představit. Náš pan učitel Loubek vždy o PR mluvil jako o soustavném, kladném působení a ovlivňování dobrého jména firmy, produktu či osoby. Je to činnost vědomá.

Volným překladem z angličtiny bychom mohli o PR mluvit jako o "vztazích s veřejností." Jsou to tedy nástroje, pomoc kterých se snažíme zlepšit reputaci a vnímání firmy veřejností. 

V PR rozlišujeme dvě složky:

1. interní komunikaci - zde jde zejména o působení na vlastní zaměstnance a budování dobrých vztahů s nimi
2. externí komunikaci-  zde řešíme dobré vztahy s okolím, např. se zákazníky, zákonodárci nebo dodavateli

Zvláštní složkou PR jsou Media Relations. Pohráváme si tu s myšlenkou, že veřejnost můžeme ovlivnit především prostřednictvím médií. Zjednodušeně se tedy jedná o vztahy firmy s médii a novináři. 

Jedním z nástrojů PR jsou právě PENCILS. 

P - publications

 • publikace
 • výroční zprávy, podnikové časopisy
 • prezentace, katalogy

E - events

 • veřejné akce
 • sponzorování kulturních, sportovních a dalších akcí
 • generuje obsah - fotky, články
 • zvyšují loajalitu zákazníka 

N - news

 • novinářské zprávy
 • kladné informace a zprávy o podniku a jeho produktech

C - community involvement activities

 • angažovanost pro komunitu
 • investice peněz a času na potřeby místních aktivit 

I - identity media

 • projevy podnikové identity
 • uniformy, logo firmy na papírech, vizitky, obálky, dárkové předměty

L - lobbying

 • lobbying = snaha ovlivnit rozhodovací procesy v politice, médiích... 
 • ! neplést s korupcí, která je narozdíl od lobbyingu nelegální !
 • přesvědčování někoho o našem záměru, ze kterého bude mít užitek veřejnost
 • není regulovaný

S - social responsibility

 • sociální odpovědnost
 • souvisí s ekologickým myšlením (ochrana přírody, recyklace)
 • budování dobrého jména firmy navenek