Marketingové mixy

27.01.2022

4P aneb marketingový mix z pohledu firmy 

Marketingový mix je souhrn čtyř marketingových nástrojů. Označuje se jako takzvané 4P. Tyto 4P vedou k dosažení marketingových cílů. Mix konkretizuje kroky, které organizace musí udělat, aby zvýšila poptávku po produktu.

Tento mix vychází ze strategických rozhodnutí, která odpovídají právě danému cílovému segmentu a podporují positioning značky. 

Product - produkt

 • Nejen jakékoli fyzické zboží, ale také služby, informace, myšlenky, zážitky, které z pohledu spotřebitele rozhodují, jak produkt uspokojuje jeho potřeby.
 • U běžných produktů se pracuje s charakteristikami, které produkt odliší od konkurence. (kvalita, výkon, design)
 • Význam těchto charakteristik musíme hodnotit z pohledu cílového zákazníka. 

Price - cena

Place - místo

Promotion - propagace

 • Marketingová komunikace, jakou firma komunikuje se zákazníky. 

 • Říká, jakými cestami se vydat, aby se spotřebitelé o našem produktu dozvěděli.

 • Komunikační nástroje: reklama, podpora prodeje, public relations, digital marketing, osobní prodej

 • reklama - televizní, rozhlasová, tisková, venkovní, online, product placement

 • podpora prodeje - přímé slevy, výhodná balení, slevové kupony apod.

 • public realtions - budování vztahu s médii

 • digital marketing - veškeré online komunikační nástroje (weby, sociální sítě, placená reklama, kampaně, aplikace)

 • osobní prodej - přímý kontakt mezi firmou a zákazníky, výhodou je zpětná vazba od zákazníka


4C aneb marketingový mix z pohledu zákazníka

Tato koncepce ještě více zdůrazňuje hledisko zákazníka na rozdíl od 4P. Zjednodušeně se jedná o vžití se do role zákazníka a zjištění, jak vnímá celkový marketingový mix, případně jeho jednotlivé nástroje.

Customer value

 • užitná hodnota pro zákazníka (hodnota a zákazníkovo vnímání dané hodnoty)

Cost to the customer

 • cenový náklad kupujícího (kupní cena a další náklady pro zákazníka)

Convenience

 • dostupnost (pohodlí pro zákazníka)

Communication

 • komunikace (úroveň komunikace firmy se zákazníkem)