AIDA(S)

08.12.2021

AIDAS je model postupného působení propagace. Zjednodušeně jde o komunikaci, kterou firma používá k oslovení zákazníka.

Na konci tohoto modelu je zákazník, který si produkt zakoupí, je s ním spokojen a pravděpodobně je ochoten si produkt koupit znovu.

Samotný model je složen z počátečních písmen pěti slov, které jsou podrobněji popsány níže.

Attention - pozornost

  • Pokud máme určitý produkt, chceme jím nejprve upoutat pozornost našeho zákazníka v cílové skupině. Pokud bychom produktem pozornost neupoutali, zákazník nebude mít logicky o produkt zájem.

Interest - zájem

  • Když našeho zákazníka produktem zaujmeme, chceme, aby se zákazník o daný produkt více zajímal. Čím více pozitivních informací o něm ví, tím spíše v něm probudíme touhu produkt zakoupit.

Desire - touha

  • V zákazníkovi musíme vzbudit touhu produkt vlastnit. Zákazníkovi musíme ukázat, proč produkt potřebuje. Musí mít pocit, že bez toho produktu nemůže žít a potřebuje ho ke svému životu.

Action - akce

  • V této fázi jsme v zákazníkovi vyvolali dostatečnou touhu, a proto se rozhodl pro koupi našeho produktu. Pro nás jako pro firmu, která produkt nabízí, je hlavním úkolem najít takovou cestu, aby ji zákazník měl co nejsnazší.

Satisfaction - spokojenost

  • Zákazník musí být s produktem spokojen, protože jenom tak docílíme toho, aby si náš produkt znovu koupil.