Analýzy a nástroje PR

Každá analýza má v marketingu svůj význam, a proto zde naleznete ty nejdůležitější z analýz pro studium marketingu na VOŠP. Přečíst si a čerpat informace tu můžete ale i o nástrojích PR, bez kterých se v marketingu neobejdete. Každá analýza a nástroj PR jsou napsány jako články, aby jim bylo věnováno dostatek prostoru.